اخبار, موبایل

قیمت روز گوشی موبایل ۲ شهریور ۱۴۰۱

قیمت روز گوشی موبایل ۲ شهریور ۱۴۰۱

لیست قیمت گوشی‌های سامسونگ (Samsung)

Samsung – سامسونگ
مدل گوشی قیمت ( تومان )
Samsung Galaxy A01 / 16
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 ۲,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2
Samsung Galaxy M01 32/3
Samsung Galaxy M02 32/2
Samsung Galaxy M02s 32/3
Samsung Galaxy A02 64/3 ۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02 32/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A02s / 32
Samsung Galaxy A02s / 64 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A2 Core
Samsung Galaxy A03 Core 32/2 ۲,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03s 64/4 ۳,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A03s 32/3 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A10S 32/2
Samsung Galaxy A11 32/3
Samsung Galaxy A11 32/2
Samsung Galaxy M11 64/4 ۳,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M11 32/3 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 128/6 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 128/4 ۵,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 32/3
Samsung Galaxy A12 128/6 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/4 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 Nacho 128/6 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A13 128/4 ۵,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20 32/3 ۴,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A20s 32/3 ۴,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M12 64/4 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A12 64/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M21 64/4
Samsung Galaxy A21s 32/3
Samsung Galaxy A21s 64/4
Samsung Galaxy M21 2021 128/6
Samsung Galaxy A21s 128/4
Samsung Galaxy M21 2021 64/4
Samsung Galaxy M21 64/4
Samsung Galaxy A22 128/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 128/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A22 5G 128/6 ۵,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M22 128/6 ۵,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A23 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M23 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A23 128/4 ۵,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A31 64/4
Samsung Galaxy A30s 64
Samsung Galaxy A30s 128
Samsung Galaxy A31 128/4
Samsung Galaxy M31 128/6
Samsung Galaxy M31s 128/6
Samsung Galaxy M31s 128/8
Samsung Galaxy A31 128/6
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 5G 128/8 ۷,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A32 128/8 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 64/4 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 5G 128/8 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 5G 128/6 ۶,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M33 128/8 ۷,۴۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A33 5G 128/8 ۷,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M32 128/8 ۷,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A42 5G 128/6
Samsung Galaxy A50s
Samsung Galaxy M51 128/6
Samsung Galaxy A51 128/8
Samsung Galaxy A51 128/6
Samsung Galaxy A51 256/8
Samsung Galaxy A52s 5G 128/8 ۹,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M51 128/8
Samsung Galaxy A52 128/6
Samsung Galaxy A52s 5G 256/8 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 5G 256/8
Samsung Galaxy A52 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A52 128/4
Samsung Galaxy A52 256/8 ۸,۹۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A53 5G 256/8 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A53 5G 128/8 ۹,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M52 5G 128/8 ۸,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy M62 256/8
Samsung Galaxy M62 128/8
Samsung Galaxy A71 128/8
Samsung Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A72 256/8 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A72 128/8 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 256/8 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy A73 5G 128/8 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note 10 256/8
Samsung Galaxy Note10 Lite 128/8
Samsung Galaxy Note10 256
Samsung Galaxy Note10 Plus 256/12
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 256/8 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/12 ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G 256/8 ۲۵,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256/12 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S9 Plus 128/8
Samsung Galaxy S10 Lite 128/6
Samsung Galaxy S10 Plus 512/8
Samsung Galaxy S20 FE 4G 128/8
Samsung Galaxy S20 FE 5G 256/8 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S20 FE 256/8
Samsung Galaxy S20 Plus
Samsung Galaxy S20 + 5G 512/12
Samsung Galaxy S20 + 5G 128/12
Samsung Galaxy S21 FE 5G 256/8 ۱۷,۸۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 FE 5G 128/8 ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256/12 ۳۴,۶۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 256/8 ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Plus 5G 128/8 ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512/16
Samsung Galaxy S21 5G 256/8 ۲۷,۲۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S21 5G 128/8
Samsung Galaxy S22 Ultra 512/12 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22+ 5G 256/8 ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 5G 256/8 ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 512/12 ۴۲,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy S22 Ultra 256/12 ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip . 256
Samsung Galaxy S22+ 5G 128/8 ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold2 4G 256/12
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 256/12 ۳۶,۵۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold2 5G 256/12
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 256/12 ۵۲,۱۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Fold3 5G 512/12 ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 256/8 ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
Samsung Galaxy Z Flip3 5G 128/8 ۳۱,۴۰۰,۰۰۰

لیست قیمت گوشی‌های آیفون (Apple)

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Apple iPhone SE 2022 . 64
Apple iPhone SE 2022 . 128 ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
Apple iPhone SE 2020 . 256
Apple iPhone 12 . 64 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 . 128 ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 . 256
Apple iPhone 12 . 512
Apple iPhone 12 Mini ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro . 128
Apple iPhone 12 Pro . 256
Apple iPhone 12 Pro . 512
Apple iPhone 12 Pro Max . 128
Apple iPhone 12 Pro Max . 256 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 12 Pro Max . 512
Apple iPhone 13 mini 128 ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 mini 256
Apple iPhone 13 mini 512
Apple iPhone 13 . 128 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 256 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 . 512
Apple iPhone 13 Pro . 128 ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 256 ۴۹,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro . 512 ۵۵,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro 1000 ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 128 ۵۰,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 256 ۵۲,۵۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 512 ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
Apple iPhone 13 Pro Max . 1000 ۷۱,۵۰۰,۰۰۰

لیست قیمت گوشی‌های شیائومی (Xiaomi)

مدل گوشی قیمت ( تومان )
Xiaomi Poco F2 Pro 256/8
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6
Xiaomi POCO M2 64/4
Xiaomi Poco F3 256/8 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F3 128/6 ۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 128/6
Xiaomi Poco X3 64/6
Xiaomi POCO C3 32/3
Xiaomi POCO C3 64/4
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 128/6 ۵,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 GT 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X3 GT 256/8 ۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 64/4 ۴,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO M3 128/4
Xiaomi POCO M3 128/6
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 ۹,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO F3 5G 128/6 ۸,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi POCO X3 NFC 64/6
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 ۸,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco F4 GT 256/12 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 256/8 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128/6 ۵,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 64/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco M4 Pro 5G 256/8 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 128/6 ۷,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco X4 Pro 5G 256/8 ۹,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 64/4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Poco C31 32/3 ۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 7A 32
Xiaomi Redmi Note 8 128
Xiaomi Redmi Note 8 64
Xiaomi Redmi 8A 64 ۲,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 32 ۳,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 128
Xiaomi Redmi 9 64/4
Xiaomi Redmi 9 NFC 128/4
Xiaomi Redmi 9C 64 ۳,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9C 32 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 128/4
Xiaomi Redmi 9A 32 ۲,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A 64/4 ۳,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9i sport 64/4 ۳,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9i 64/4
Xiaomi Redmi 9C NFC 32/2
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 256/8 ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro Plus 5G 128/8 ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 128/8 ۶,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 64/4 ۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11S 5G 128/6 ۶,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/6 ۷,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128/8 ۸,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 11 pro 4G 128/6 ۷,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/3
Xiaomi Redmi 9A Sport 32/2
Xiaomi Redmi 10A 64/3 ۳,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10C 64/4 ۴,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 128/6
Xiaomi Redmi 10C 128/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10A 32/3 ۳,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K40 256/12 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 128/6 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9 Activ 64/4 ۳,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 128/4 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 Prime 128/6 ۴,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi K30S 256/8
Xiaomi Redmi K40 Gaming 256/12 ۱۲,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 9T 64/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 ۵,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4
Xiaomi Redmi 9T 128/6 ۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10S NFC 128/8
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/8 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 11T Pro 256/12 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 64/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi Note 10 Lite 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 128/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/6 ۶,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/4 ۴,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/4 ۴,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/6
Xiaomi Redmi Note 8 Pro 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/6 ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 64/3 ۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 128/4 ۴,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128/8 ۶,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 128 ۶,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9S 64
Xiaomi Redmi Note 10S 128/8 ۶,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 ۵,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 ۷,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 ۷,۳۰۰,۰۰۰
Xiaomi Redmi 10 128/6 ۴,۹۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi A3 128/4 ۴,۶۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6
Xiaomi Mi 11T 128/8
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 ۶,۱۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64/4
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128/6 ۶,۵۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256/8 ۷,۷۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 10 5G 256
Xiaomi 11 lite 5G NE 256/8 ۹,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 256/8
Xiaomi 11 lite 5G NE 128/8 ۸,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 512/12 ۳۴,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Ultra 256
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 ۸,۸۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi Mi 11X Pro 128/8
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8
Xiaomi Black Shark 3 5G 256
Xiaomi Black Shark 4 128/12
Xiaomi Black Shark 4 256/12
Xiaomi Black Shark 4 128/8
Xiaomi Redmi Note 10 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 ۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 256/12 ۲۰,۲۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 256/8 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12X 256/8 ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12X 128/8 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
Xiaomi 12 pro 256/12 ۲۶,۶۰۰,۰۰۰

لیست قیمت گوشی‌های نوکیا (Nokia)

مدل قیمت (تومان)
Nokia 1.4 32GB 2GB
Nokia 1.4 64GB 3GB
Nokia 105 2019 ۵۰۰٫۰۰۰
Nokia 106 2017
Nokia 106 2018 ۵۵۰٫۰۰۰
Nokia 110 2019 ۶۳۰٫۰۰۰
Nokia 125 4MB ۷۸۰٫۰۰۰
Nokia 130 2017
Nokia 150 (2020) ۹۶۰٫۰۰۰
Nokia 2.2 16GB
Nokia 2.3 32GB 2GB ۲٫۷۵۰٫۰۰۰
Nokia 2.4 32GB 2GB
Nokia 210 ۸۸۰٫۰۰۰
Nokia 216
Nokia 230
Nokia 2720 Flip
Nokia 3.2 64GB 3GB ۳٫۱۷۵٫۰۰۰
Nokia 3.4 64GB 3GB
Nokia 3310 2017 ۱٫۴۵۰٫۰۰۰
Nokia 5.3 64GB 4GB
Nokia 5.4 128GB 4GB
Nokia 5310 ۱٫۳۵۰٫۰۰۰
Nokia 6.1 32GB
Nokia 6.2 128
Nokia 6.2 64
Nokia 6300 4G ۱٫۲۶۰٫۰۰۰
Nokia 7.2 128GB
Nokia 800 Tough
Nokia 8000 4G ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
Nokia 8110
Nokia C1 16GB 1GB ۱٫۴۸۰٫۰۰۰
Nokia C10 32GB 1GB ۱٫۷۰۰٫۰۰۰
Nokia C2 16GB 1GB ۱٫۸۰۰٫۰۰۰
Nokia C20 32GB 2GB ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
Nokia C21 32GB 2GB ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
Nokia C3 16GB 2GB ۲٫۰۵۰٫۰۰۰
Nokia G10 64GB 4GB ۳٫۱۰۰٫۰۰۰
Nokia G20 128GB 4GB ۴٫۴۰۰٫۰۰۰
Nokia G20 128GB 6GB ۴٫۷۰۰٫۰۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *