قابلیت جدید واتساپ

تمرکز بر حفظ حریم خصوصی، قابلیت جدید واتساپ

تمرکز بر حفظ حریم خصوصی، قابلیت جدید واتساپ، واتساپ به منظور حفظ بیشتر حریم خصوصی کاربرانش ویژگی جدیدی را در این برنامه فعال کرده که در...

ادامه مطلب