تبدیل شبکه‌های ۵G به شبکه توزیع برق

تبدیل شبکه‌های ۵G به شبکه توزیع برق

محققان سیستمی ابداع کرده‌اند که به اندازه یک کارت کوچک است و با جمع آوری انرژی سیگنال‌های الکترومغناطیسی نسل پنجم اینترنت دستگاه‌ها...

ادامه مطلب