Simcard, همراه اول

انواع سیم کارت رند در سیم سنتر

انواع سیم کارت رند

 بسیاری از افراد به دنبال انواع سیم کارت رند می گردند که سایت سیم سنتر می تواند یکی از گزینه های شما برای خرید خط رند و سریالی باشد، تنها کافی است که از صفحه اصلی تمام شماره های خود را انتخاب کرده سپس در صورت رضایت نسبت به خرید خط اقدام کنید.

انواع سیم کارت رند

همانطور که مستحضر هستید دریافت سیم کارت یکی از مهم ترین چیزهایی است که یک فرد قبل از خرید موبایل به آن می اندیشد چرا که خط رند بسیار برای افراد مهم می باشد، بنابراین اگر نیازمند سیم کارت رند هستید سیم سنتر می تواند برای شما مناسب باشد چرا که انواع سیم کارت رند را با هزینه ی مناسب و با شرایط عالی می توان دریافت کرد و این شرایط برای برخی از کاربران بسیار مهم می باشد که با شرایط سیم کارت دریافت کنند.

انواع سیم کارت رند با توجه به ضرورتی که برای برخی از افراد دارد در سیم سنتر به دلیل قیمت بالای برخی از خط رند به صورت اقساطی قابل خریداری می باشد، کسانی که قصد خرید دارند از این روش خرید استقبال کرده  و به دنبال راه های دریافت محصول به صورت قسطی می باشند، به طور معمول افراد با به بودجه به دنبال دریافت سیم کارت هستند به همین دلیل سیم سنتر سعی داشته افرادی که به دنبال خرید خط هستند دست خالی از سیم سنتر بر نگشته و با لبخند رضایت بخش بر روی لب سایت را ترک نمایند، به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص انواع سیم کارت رند با ما همراه باشید.

طبقه بندی خطوط رند: ( انواع خط رند)

1-رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

2- رند پله ای از اول:
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : 09** *** 44 45

3- رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : 53 52 *** **09

نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال 4348 یا 5459 اما شماره هایی مثل 4352 یا 5467 در این طبقه قرار نمی گیرند.
همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * 218 718 **09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. مثل 282 283 * **09

طبقه بندی خطوط رند: ( انواع خط رند)

1-رند آینه ای :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها بصورت متقارن قرار گرفته باشد.

مانند: 9559 *** **09 و یا 531 * 135 **09

2- رند پله ای از اول:
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره (به صورت زوج) افزایش و یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : 09** *** 44 45

3- رند پله ای از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۴ رقم از آنها در انتهای خط (به صورت زوج) افزایش یا کاهش پلکانی یافته باشد.
مانند : 53 52 *** **09

نکته مهم در خصوص رند پله ای این است که رقم یکان این افزایش یا کاهش پلکانی باید یکسان باشد مانند 5686 و اگر رقم یکان یکسان نیست حتما باید دهگان آنها یکسان باشد به عنوان مثال 4348 یا 5459 اما شماره هایی مثل 4352 یا 5467 در این طبقه قرار نمی گیرند.
همچنین اگر افزایش یا کاهش پلکانی بصورت یک زوج سه رقمی باشد یا باید دهگان و یکان آن یکسان باشد. مثل * 218 718 **09 و یا اینکه اگر رقم آخر متفاوت است در چارچوب یک دهگان و صدگان باشد. مثل 282 283 * **09

4- رند سه پله :
همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.
مانند : 95 94 93 * **09 و یا * 92 93 94 **09

همانند رند پله ای از اول یا پله ای از آخر هستند با این تفاوت که ۶ رقم ابتدایی یا انتهایی آنها به صورت ۳ پله پشت سر هم و دو رقم دو رقم ، افزایش یا کاهش پلکانی دارد. توضیحات و الزامات فوق الذکر در مورد خطوط پله ای از اول یا آخر در این نوع رند نیز صادق است.
مانند : 95 94 93 * **09 و یا * 92 93 94 **09

5- رند ترازویی :
خطوطی هستند که رقم میانی ۷ رقم آنها متفاوت و ۳ رقم قبل از عدد میانی و ۳ رقم بعد از عدد میانی آنها یکسان است دقیقا مانند دو کفه برابر یک ترازو.
مانند : 09** 754 * 754

6- رند تاریخ تولدی :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول و یا ۴ رقم آخر آنها مطابق با یکی از سال های تاریخ شمسی باشد.
مانند : 1360 *** **09 و یا *** 1372 **09

7- رند ترتیبی از اول :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در ابتدای خط پس از پیش شماره به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.
مانند : **** 123 **09

8- رند ترتیبی از آخر :
خطوطی هستند که دست کم ۳ رقم (یا بیشتر) از آنها در انتهای خط به صورت مرتب و پشت سر هم باشد. البته تعداد این ارقام مرتب هر چه بیشتر از ۳ رقم باشد مرغوبیت خط بیشتر است.
مانند : 12345 ** **09

نکته : ترتیب ارقام در خطوط رند ترتیبی می تواند به صورت معکوس نیز باشد مانند 6543 که البته از مرغوبیت آن بسیار کاسته می شود.

9- رند تکرار پیش شماره :
خطوطی هستند که در آنها پیش شماره خود خط و یا سایر پیش شماره های موجود در بازار (مثل 0912 ، 0935 و غیره …) تکرار شده است.
مانند : 0938 *** 0912

10- رند تکرار ۲ رقم یکی :
خطوطی هستند که در آنها دست کم ۴ رقم و حداکثر ۶ رقم به صورت زوج های مجزا از ارقام یکسان تشکیل شده است.
مانند : 66 00 *** **09 و یا 88 55 22 * **09

11- رند جفت جفت از اول :
خطوطی هستند که ۴ رقم اول آنها پس از پیش شماره به صورت یک زوج تکراری باشد.
مانند : *** 45 45 **09

12- رند جفت جفت از آخر :
خطوطی هستند که ۴ رقم انتهای آنها به صورت یک زوج تکراری باشد.
مانند : 52 52 *** **09

13- رند حروفی :
خطوطی هستند که تمام یا بخشی از آنها از نظر حروف لاتین موجود بر روی گوشی های تلفن ثابت یا همراه ، با نام یا نام خانوادگی یا هر کلمه معنی­ دار دیگر مطابقت داشته باشد.
مانند : شماره 6642623 **09 که با کلمه Mohamad مطابقت دارد یا 1118252 **09 که چهار رقم آخر آن با کلمه Tala مطابقت دارد.

انواع سیم کارت رند را چگونه خریداری کنیم؟

همانطور که در پاراگراف بالا خدمت شما عرض کردیم با مراجعه به سیم سنتر می توانید انواع سیم کارت رند را از این مجموعه به صورت نقد و اقساط خریداری کنید، یکی از مزیت های خرید خط در این سایت این است که برای هر رقم از شماره می توانید جستجو جداگانه داشته باشید و اگر سیم کارتی با این مشخصات وجود داشته باشید به سادگی می توانید آن را رزرو کرده و به سادگی دریافت نمایید.

برخی از مشتریان ما به دنبال دریافت سیم کارت سریالی بودند چرا که نیازمند چندین سیم کارت در یک رده برای شرکت و همکاران خود می گشتند که ما با توجه به درخواست های مکرر کاربران سیم کارت های رند و سریالی را در اختیار مشتریان قرار دادیم تا به سادگی بتوانند خط های رند و سریالی را خریداری کنند.

چگونه سیم کارت با شرایط بخرم؟

یکی از مزیت های سیم سنتر این است که علاوه بر خط سریالی سیم کارت اپراتور مجازی هم عرضه شده که در صورت درخواست می توانید این سیم کارت ها را در این وب سایت دریافت کنید، بسیاری از کاربران با مشاورین ما تماس گرفته و به دنبال نحوه خرید سیم کارت بودند که کاربران سایت توضیحات تکمیلی را خدمت آن ها اعلام کردند.

به طور معمول افرادی که سیم کارت می خواهند می توانند از طریق سایت خط خود را رزرو کرده تا فرد دیگری آن ها را رزرو نکند سپس با توجه به رزرو خط سریالی چند سیم کارت رند و خاص به همراه تخفیف ویژه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد که همین موضوع باعث رضایت بسیاری از کاربران شده است، بنابراین در زمان خرید خط رند نباید دغدغه ای داشته باشید چرا که سیم سنتر بهترین ها را در اختیار شما قرار می دهند و اگر خط سریالی رند بخواهید به دلیل کثرت سیم کارت به شما تخفیف ویژه داده خواهد شد.

مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر

سیم سنتر یکی از معتبر تربن و قدیمی ترین مرکز خرید و فروش سیم کارت 0912 رند دائمی همراه اول در تهران می باشد . مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر، بهترین قیمت خرید و فروش سیم کارت 0912 صفر و کارکرده را به شما پیشنهاد خواهد نمود .اگر قصد خرید سیم کارت 0912 و یا فروش سیم کارت 0912 را دارید میتوانید از بین صدها سیم کارت رند همراه اول موجود ، سیم کارت خود را انتخاب و خرید نمایید .از دیگر خدمات این مجموعه می توان به معاوضه سیم کارت ، خرید اقساطی سیم کارت ، فروش فوری سیم کارت اشاره کرد .ما بهترین قیمت سیم کارت همراه اول صفر و کارکرده را به شما پیشنهاد خواهیم نمود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *