Simcard, همراه اول

سیم کارت همراه اول

سیم کارت همراه اول

هنوز با گذشت بیش از دو دهه، سیم کارت همراه اول با پیش شماره 0912 از جمله پر طرفدارترین سیم کارت های موجود است

با پیشرفت تکنولوژی و ورود اینترنت به زندگی انسان ها، کارها بسیار سریعتر انجام می گیرد و روز به روز احساس می کنیم که یک روز بدون اینترنت یعنی خاموشی و بی اطلاعی مطلق و این یک حقیقت است که بشر امروزه با آن مواجه شده است.

تلخ یا شیرین باید پذیرفت که اینترنت جز جدایی ناپذیر از زندگی انسان شده و در واقع این زندگی ماشینی و مدرن بدون اینترنت غیر قابل تصور است و بسیاری از کسب و کارها در نبود آن با اختلال روبرو می شود.

یکی از مقوله هایی که همواره به جریان اینترنت وصل است و با آن ارتباط دارد، ارتباطات سیار است و افراد در جوامع مختلف وابستگی شدیدی به این فناوری دارند و تقریبا به کمک آن می توانند تمامی نیازهای اینترنتی و کارهای آنلاین خود را در طول روز انجام دهند بدون اینکه نیاز به حضور در مکان مورد نظر باشد.

همانطور که می دانید در دهه اخیر با افزایش قابل توجه تعداد سیم‌کارت ‌های همراه اول روبرو هستیم و یکی از روش های خوب برای خرید قسطی سیم کارت همراه اول با شماره رند، همین ابزار و سایت های اینترنتی هستند.

خرید سیم کارت همراه اول کد 1

بستن

09121003704

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 550,000,000

09121006611

1,800,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند تکرار 2 رقم یکی قیمت کل : 1,600,000,000      

09121015805

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند کدپائین  قیمت کل : 240,000,000
بستن

09121017373

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند جفت جفت قیمت کل : 1,800,000,000
بستن

09121019518

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول قیمت کل : 240,000,000

09121063671

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای .... رند کد پائین  قیمت کل : 145,000,000
بستن

09121098580

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر .... رند کد پائین قیمت کل : 250,000,000
بستن

09121111934

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند چهار رقم یکی از اول قیمت کل : 2.300,000,000  
بستن

09121113405

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 1,600,000,000
بستن

09121117078

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای اول .... رند پله ای آخر  قیمت کل : 2,700,000,000  
بستن

09121123501

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : کدپائین قیمت کل : 290,000,000

09121133135

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای از آخر .... رند جفت جفت از اول قیمت کل : 400,000,000
سیم کارت همراه اول 09121135747
بستن

09121135747

360,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول قیمت کل : 360,000,000      
بستن

09121140071

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین ... هزاری قیمت کل : 420,000,000
سیم کارت همراه اول 09121156600
بستن

09121156600

750,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند تکرار 2 رقم یکی قیمت کل : 650,000,000      
بستن

09121173113

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند اینه ... کدپائین قیمت کل : 350,000,000

09121180875

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند کد پائین قیمت کل : 170,000,000
بستن

09121180950

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند :رند کد پائین قیمت کل : 230,000,000
سیم کارت همراه اول 09121181017
بستن

09121181017

574,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول قیمت کل : 480,000,000      
بستن

09121195159

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند جفت جفت قیمت کل : 275,000,000
بستن

09121197257

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : صفرخشک مخابراتی نوع رند : رند کد پائین قیمت کل : 180,000,000
بستن

09121197670

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله از آخر ....  رندکدپائین قیمت کل : 250,000,000

09121202864

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول .... رند کد پائین قیمت کل : 170,000,000
بستن

09121219962

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول .... رند کد پائین قیمت کل : 160,000,000
بستن

09121230212

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند ترتیبی... پله ای قیمت کل : 350,000,000
بستن

09121235850

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله از آخر .... رند ترتیبی از اول  ....  رندکدپائین قیمت کل : 310,000,000
بستن

09121235882

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... ترتیبی ... کدپائین قیمت کل : 185,000,000
بستن

09121247779

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول قیمت کل : 240,000,000

09121307244

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 128,000,000
بستن

09121320201

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند :  رند پله ای آخر  قیمت کل : 330,000,000  

09121331676

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر .... رند کد پائین .... رندآینه ای .... رندتاریخ تولدی قیمت کل : 170,000,000

09121340934

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند :رند کد پائین قیمت کل : 180,000,000

09121354905

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای ... رندتاریخ تولدی قیمت کل : 120,000,000

09121414411

748,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت سیم کارت : کارکرده نوع رند : ند تکرار 2 رقم یکی ،رند جفت جفت از اول قیمت کل : 650,000,000      
سیم کارت همراه اول 09121507850
بستن

09121507850

299,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : کارکرده نوع رند : رند معمولی قیمت کل : 280,000,000      
بستن

09121570914

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند سایر قیمت کل : 125,000,000
بستن

09121595970

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر .... رند کد پائین قیمت کل : 220,000,000
سیم کارت همراه اول 09121601514
بستن

09121601514

437,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : صفر نوع رند : رند پله ای از آخر قیمت کل : 350,000,000      
سیم کارت 09121610161
بستن

09121610161

1,100,000,000 تومان
سیم کارت دائمی همراه اول  نوع رند : رند ترازویی  وضعیت : کارکرده قیمت کل :900,000,000
بستن

09121711579

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول  قیمت کل : 130,000,000
بستن

09121721621

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند ترازوئی قیمت کل : 150,000,000
بستن

09121756100

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند هزاری  از آخر  قیمت کل : 220,000,000
بستن

09121767053

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از اول قیمت کل : 125,000,000

09121794565

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر  قیمت کل : 145,000,000
بستن

09121817916

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... قیمت کل : 148,000,000
فروش سیم کارت 09121818181
بستن

09121818181

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده قیمت کل : تماس بگیرید    
بستن

09121824182

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند گفتاری... ترازوئی قیمت کل : 290,000,000
بستن

09121875850

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : صفرخشک مخابراتی نوع رند : رند پله ای آخر  قیمت کل : 145,000,000
بستن

09121880800

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند اینه ... هزاری قیمت کل : 775,000,000

09121883220

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند سایر قیمت کل : 125,000,000
بستن

09121931131

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر .... قیمت کل : 180,000,000
بستن

09121932320

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای آخر  قیمت کل : 168,000,000
بستن

09121938186

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند پله ای از آخر  قیمت کل : 145,000,000
بستن

19 62 119 0912

سیم کارت دائمی همراه اول  وضعیت : کارکرده نوع رند : رند کدپائین .....  رند تکرار پیش شماره قیمت کل : 350,000,000  

چقدر سیم کارت همراه اول را می شناسید؟

خرید سیم کارت همراه اول نسبت به سایر اپراتورهای دیگر در صدر قرار دارد. این امر به دلیل قدمت و نوع خدماتی است که این اپراتور ارائه می دهد. از همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین شرکت ارتباطات سیار ایران یاد می شود که به اختصار به IR-MCI مشهور است. این شرکت برای اولین بار در سال 1373 با ظرفیت 9200 شماره در تهران اقدام به فعالیت نمود.

این فناوری و شیوه ارتباط به سرعت در میان مردم محبوبیت پیدا کرد، به همین شرکت ارتباطات سیار ایران تصمیم گرفت، علاوه بر تهران استان های دیگر کشور ا نیز تحت پوشش قرار دهد. این گسترش از شهرهای بزرگ و مهمی مانند اصفهان، شیراز، اهواز، مشهد و تبریز آغاز شد.

در طی سال های بعد با هدف بهره مندی همه اقشار جامعه از خدمات شرکت ، پوشش دهی به نواحی بزرگ و کوچک کشور ادامه یافت، تا جایی که امروزه در هر منطقه ایی از ایران امکان خرید سیم کارت همراه اول وجود داشته و مشترکین می توانند از خدمات متنوع این اپراتور استفاده نمایند. اپراتورهایی نظیر ایرانسل، رایتل، شاتل و … پس از همراه اول قرار دارند.

ضریب نفوذ اینترنت همراه اول حدود 84.2 درصد است. منظور از آن میزان کاربران اینترنت نسبت به جمعیت کل ایران است.

تاریخچه سیم کارت همراه اول

تلفن همراه از جمله فناوری های جدیدی است که زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار داده است. از این رو درسال 1373 اولین فاز استفاده از تلفن همراه در ایران با واگذاری 9400 شماره آغاز شد.

در 19 مرداد همین سال با واگذاری 4 سیم کارت به نهاد ریاست جمهوری این شبکه در مجموعه مخابرات کشور به طور رسمی آغاز به کار کرد. تا پایان سال 82 این شبکه موفق به واگزاری بیش از سه میلیون سیم کارت شد.

درجلسه در هیئت وزیران سال 1383، مرکز سنجش از راه دور ایران به ارتباطات سیار ایران با سرمایه 200 میلیارد تومان تغییر نام و فعالیت خود را ادامه داد. در سال 1386 با جدی شدن خصوصی سازی مخابرات، این شرکت دارای رنگ، نشان، شعار و نام تجاری شد و شرکت ارتباطات سیار ایران به شرکت همراه اول تغییر نام داد.

روند توسعه اولین اپراتور تلفن همراه در کشور تا جایی پیش رفت که هم اکنون و بر اساس آمارهای ارائه شده این اپراتور بالغ بر 43 میلیون سیم‌کارت فروخته است که از این تعداد 34 میلیون سیم‌کارت فعال و در حال کار است که از این تعداد 16 میلیون سیم کارت متعلق به مشترکان دائمی و مابقی به مشترکان اعتباری تعلق دارد.

قیمت نجومی تهیه یک سیم کارت از این اپراتور نیز هم اکنون به شکل ثبت‌نامی و برای سیم‌كارت‌های دائمی 0910، صد و بیست‌وچهار هزار و 800 تومان و برای 0911 تا 0918 دائمی 254800تومان است و 10هزار تومان در سیم‌کارت‌های اعتباری است. همراه اول که تا سال‌های زیاد تنها خدمات مکالمه را در کنار پیامک ارائه می‌داد؛ اما از دو سال پیش به ارائه GPRS و ام ام اس نیز پرداخته است.

اولین شماره همراه اول

شماره 09112110000  اولیل شماره واگذار شده در تهران بوده است . که د رحال حاظر بخاطر تغییر پیش شماره اولین سیم کارت واگذار شده به شماره 09121110000 تغییر پیدا کرده است. اپراتور همراه اول بعد از تغییر پیش شماره به سیم کارت 0912 ، از همان ابتدا اقدام به واگذاری سر شماره 09121120000 نیز نمود که خطوط 0912111 را به اشخاص عادی و خطوط 0912112 را بیشتربه اشخاص دولتی مانند  بیت رهبری -مجلس-قوه قضاییه  ودیگر نهادهای مهم کشوری واگذار کرد.

بعد از گذشت چند سال شرکت مخابرات اقدام به فروش سر شماره های دیگر کرد که در این قسمت برایتان ذکر میشود :

0912110- 0912113-0912114-0912115-0912116-0912117-0912118-0912119-0912120-0912121-0912122-0912123-0912124-0912125-0912126-0912127-0912128-0912129

هنوز با گذشت بیش از دو دهه، سیم کارت با پیش شماره 0912 از جمله پر طرفدارترین سیم کارت های موجود است و بسیاری در پی این هستند که بتوانند یکی از بهترین و رندترین خطوط آن را خریداری نمایند.

سیم کارت همراه اول

چرا باید سیم کارت همراه اول را انتخاب کنیم؟

آمار بالای فروش سیم کارت همراه اول نشان دهنده تمایل کاربران برای استفاده از خدمات این اپراتور است. همراه اول به عنوان بزرگترین و اولین اپراتور خدمات همراه معرفی شده است. پس از آن ایرانسل به عنوان یکی دیگر از اپراتورهای مهم به شمار می رود. رایتل، سامانتل و شاتل در رتبه‎های بعدی قرار دارند. قیمت مناسب سیم کارت، آنتن دهی وسیع و گسترده، دسترسی آسان، سرعت بالای خطوط اینترنتی، ارائه خدمات با کیفیت و متنوع و پاسخگو بودن از جمله فاکتورهایی است که کاربران برای انتخاب سیم کارت به آن توجه می کنند.

در این راستا اپراتور همراه اول نیز سعی کرده است خدمات خود را به گونه‎ایی ارائه دهد تا دامنه وسیعی از انتظارات کاربران را پوشش دهد. برای مثال می توان به طرح یکسان سازی تعرفه ها از سوی این اپراتور اشاره کرد. این طرح از سال 1393 اجرا شد. هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه مکالماتی است که خارج از شبکه انجام می شود. این طرح مشترکین دائمی و اعتباری را پوشش می دهد. یکسان سازی تعرفه ها محاسبه هزینه را برای مشترکان ساده تر کرده است. بنابراین دیگر لازم نیست بین تماس های برون شبکه ایی و درون شبکه‌ ایی تفکیکی لحاظ شود.

انواع سیم کارت رند همراه اول

وقتی صحبت از انواع سیم کارت رند همراه اول می شود، یعنی باید منتظر اعداد و ارقامی باشیم که طوری در کنار هم قرار گرفته اند که در اولین نگاه، به ذهن سپرده خواهند شد. این نوع از سیم کارت همراه اول معمولا قیمت بیشتری داشته و همواره افراد خاصی برای داشتن آن، اقدام به خرید می کنند.  برای مثال خرید سیم کارت های رند همراه اول  برای آن دسته از افرادی که در تجارت فعالیت دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. آنها برای معرفی خود  و ارائه راه ارتباطی باید از شیوه هایی استفاده کنند که در اولین لحظات در ذهن مخاطب نفوذ کنند، به این ترتیب می‎توانند از مخاطب عام، یک مشتری خاص بسازند.

شماره های رند براساس نوع چیدمان اعداد است که در بیش از سی حالت مختلف در کنار هم قرار می گیرند. اینکه کدامیک برای شما مناسب است، بستگی به سلیقه و کسب و کار شما دارد. در ادامه به چند نوع از آنها اشاره می شود:

تکرار پیش شماره:  در این حالت ابتدا و انتهای شماره تلفن، پیش شماره قرار می گیرد، مانند: 0912**** 0912 .

چینش ترازویی:  در این حالت سه رقم ابتدایی و انتهایی یکسان خواهد بود: 154* 154 0912 .

چینش آینه ایی: در این حالت چهار رقم آخر و یا اول شماره، به صورت آینه ایی در کنار هم قرار می گیرند: 13 31 ***  0912و یا  ***51 15 0912 .

جفت جفت، ده دهی، هزاری و ده هزاری، تکراری، میلیونی، تاریخ تولد، تکرار دو رقم و …. از دیگر اشکال شماره های رند هستند.

چگونه می توانیم سیم کارت همراه اول بخریم؟

خرید سیم کارت همراه اول رند در سیم سنتر به دو صورت حضوری و غیر حضوری انجام خواهد شد. به این طریق می توانید اقدام به خرید انواع دائمی و اعتباری آن نمایید.  برای خرید حضوری لازم است  که با در دست داشتن  مدارک به  این مرکز مراجعه کرده و مراحل ثبت نام و دریافت سیم کارت را انجام دهید. فروش و یا معاوضه سیمکارت دائمی و یا اعتباری  نیز به این شیوه انجام خواهد شد.

در روش غیر حضوری خرید به صورت آنلاین انجام می شود، بنابراین محدودیت زمانی و مکانی نخواهید داشت. با خرید اینترنتی زمان و سرمایه را برای خود پس ازانداز خواهید کرد. در این شیوه به راحتی  می توانید پیش شماره مورد نظر خود را انتخاب کرده و یا از طرح های ویژه فروش استفاده نمایید. همچنین امکان خرید شماره های رند نیز برای شما وجود خواهد داشت.

در سایت سیم سنتر، اطلاعات مفیدی در مورد وضعیت سیم کارت ها  و قیمت کل آنها در اختیار شما قرار خواهد گرفت. همچنین اگر قصد خرید نقدی را نداشته باشید، می توانید از طرح های اقساطی استفاده نمایید. برای این منظور نیاز به ضامن نخواهید داشت.

بستن

09121230212

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند ترتیبی... پله ای قیمت کل : 350,000,000
بستن

09121824182

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند گفتاری... ترازوئی قیمت کل : 290,000,000
بستن

09124030292

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای آخر  ...ده دهی از اول ... کدپائین قیمت کل : 90,000,000

09124000109

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای آخر  ...رندهزاری از اول ... کدپائین  قیمت کل : 280,000,000
بستن

09124755555

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای آخر  ...پنج رقم یکی از آخر ... تکرار دو رقم قیمت کل : 1,350,000,000
بستن

09124774444

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ای آخر  ...چهار رقم یکی از آخر ... آینه از اول ... تکرار دو رقم قیمت کل : 1,300,000,000
بستن

09122064554

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند آینه ای ... کد پائین قیمت کل : 99,000,000
بستن

09121003704

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 550,000,000
بستن

09121113405

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 1,600,000,000

09121307244

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین قیمت کل : 128,000,000
بستن

09121817916

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... قیمت کل : 148,000,000
بستن

09121235882

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... ترتیبی ... کدپائین قیمت کل : 185,000,000

09121015805

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند کدپائین  قیمت کل : 240,000,000
بستن

09121140071

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند کدپائین ... هزاری قیمت کل : 420,000,000
بستن

09121173113

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند اینه ... کدپائین قیمت کل : 350,000,000
بستن

09121880800

سیم کارت دائمی همراه اول   وضعیت : درحدصفر نوع رند : رند پله ... رند اینه ... هزاری قیمت کل : 775,000,000

چه عواملی بر روی قیمت سیم کارت همراه اول تاثیرگذار هستند؟  

قیمت سیم کارت همراه اول  با توجه به فاکتورهای مختلفی تعیین خواهد شد. به طور کلی اپراتور در تعیین قیمت نقش اساسی دارد.

یکی از فاکتورهای مهم در تعیین قیمت سیم کارت، میزان رند بودن آن است. این ویژگی  تاثیر بسزایی  در افزایش قیمت آن دارد. در مرحله بعدی به  نوع سیم کارت توجه می شود.  گرچه در حال حاضر تفاوت چشمگیری بین انواع دائمی و اعتباری وجود ندارد، با این حال برای نوع دائمی آن  قیمت بیشتری تعیین می شود. همچنین باید بدانید نوع و گستردگی خدمات اپراتورها در افزایش قیمت تاثیرگذار است. شاید مجبور باشید برای  تنوع خدمات، هزینه بیشتری را پرداخت نمایید، اما باید پذیرفت که خدمات بهتر زمینه را برای کاربرد آسانتر مهیا خواهد کرد.

تشخیص رند بودن سیم کارت همراه اول

تشخیص رند بودن سیم کارت همراه اول توسط کارشناس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای این منظور از الگوهای خاصی استفاده خواهد شد که در مطالب بالا اشاره ایی کوتاه به آنها شده است. در واقع تعریف خاصی از رند بودن نمی توان ارائه داد. برخی از شماره‌ها به دلیل نوع چیدمان اعداد در ذهن بیشتر می‎مانند از این رو گفته می‎شود که ارقام رندی هستند. به هر حال اگر قصد خرید و فروش سیم کارت های رند را دارید باید بدانید که آنها  نوعی سرمایه هستند و افراد خاصی حاضرند، مبالغی بیشتری برای داشتن آنها پرداخت نمایند.

مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر

اگر شما هم به دنبال خرید سیم کارت همراه اول با شماره رند هستید، پیشنهاد می کنم از قسمت لیست سیم کارت ها ی ارائه شده شماره مورد نظر خود را انتخاب کنید . در صورتی که شما عزیزان نیاز به مشورت در رابطه با نحوه خرید سیم کارت همراه اول دارید می توانید از قسمت تماس با ما با کارشناسان بخش فروش مجموعه سیم سنتر تماس بگیرید و اطلاعات مورد نیاز را کسب کنید .

خرید سیم کارت همراه اول

کدام نوع سیم کارت همراه اول برای شما مناسب است؟

خرید سیم کارت همراه اول در ابتدا به صورت دائمی به مشترکین عرضه شد. در سیم کارت های دائمی در پایان هر ماه، هزینه خدمات ارائه شده به مشترک ارائه خواهد شد. با پرداخت هزینه فرد می تواند به صورت همیشگی و بدون محدودیت زمانی و یا پولی اقدام به استفاده از خدمات نماید.

با گسترش شبکه های ارتباطات سیار، شرایط برای خرید و فروش سیم کارت اعتباری همراه اول نیز فراهم شد. برای این منظور لازم است تا مشترک بر اساس شرایطی که وجود دارد، مبلغی را از ابتدا به عنوان هزینه استفاده از خدمات اپراتور، پرداخت نماید. در این شیوه هیچ هزینه ایی در پایان ماه برای فرد در نظر گرفته نخواهد شد.

مهم ترین نقطه ضعف این نوع از سیم کارت های اعتباری، اتمام شارژ پولی آنها در لحظات حساس مکالمه است. برای حل این مشکل، اپراتور همراه اول شیوه های متعددی را در اختیار مشترکین خود قرار داده است تا بتوانند در هر موقعیت مکانی و زمانی، اقدام به خرید شارژ نمایند. همچنین افراد می توانند میزان مکالمه و شارژ باقی مانده را کنترل کرده و قبل از اتمام آن، اقدام به شارژ نمایند.

کدام سیم کارت همراه اول را بخرم؟

اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که نمی توانند مکالمات غیر ضرور خود را کنترل نمایند، بهتر است به سراغ خرید انواع سیم کارت همراه اول اعتباری بروید. به این ترتیب می دانید که در مکالمات محدودیت داشته و حداقل سعی خواهید کرد آنها را مدیریت نمایید.

همچنین خرید این نوع از سیم کارت ها برای آن دسته از افرادی که به دلایل مختلف به صورت پی در پی از شماره های متفاوت استفاده می کنند، مقرون به صرفه است.

اما اگر جزء آن دسته از افرادی هستید که به دلیل مسایل شغلی باید پیوسته با افراد زیادی در ارتباط باشید، بهتر است به سراغ خرید سیم کارت همراه اول دائمی بروید تا نگرانی بابت اتمام شارژ نداشته باشید.

برای خرید سیم کارت همراه اول به چه نکاتی باید توجه کرد؟

چنانچه قصد خرید سیم کارت همراه اول را دارید، در ابتدا به نیاز و بودجه خود توجه نمایید. اگر به دنبال رونق کسب و کار خود هستید، خرید یک شماره رند، می تواند شما را یک گام جلوتر از دیگران قرار دهد. شماره های رند نیز به صورت اقساطی در سیم سنتر به فروش می رسد.
گاهی واقعا لازم نیست، هزینه ایی را برای خرید سیم کارت های صفر در نظر گرفت، سیم کارت های کارکرده نیز می توانند انتخاب مناسبی باشند.
کدهای منطقه ایی هریک ارزشی جداگانه دارند، در این میان پیش شماره های مربوط به تهران از ارزش بیشتری برخوردار هستند.

خرید سیم کارت همراه اول رند

خرید سیم کارت همراه اول رند چیزی است که بسیاری از افراد همواره به دنبال آن هستند و هر فردی برای داشتن خطی رند دلیلی موجه دارد، برخی افراد به واسطه شغلی که دارند باید دارای یکی از خط های رند همراه اول باشند و برخی دیگر برای دلشان خط رند می خرند.

اگر در فکر تغییر خط یا خرید سیم کارت همراه اول با شماره رند هستید، پیشنهاد می کنیم به وبسایت Simcenter سری بزنید که یکی از اصلی ترین کارهای این گروه فروش شماره رند همراه اول است .

مرکز خرید و فروش سیم کارت سیم سنتر یکی از معتبر تربن و قدیمی ترین مراکز فروش سیم کارت 912 اعتباری و دائمی همراه اول در تهران می باشد و با ارائه نظرات کارشناسی بهترین قیمت خرید و فروش سیم کارت 912 صفر و کارکرده را به شما کابران پیشنهاد خواهد نمود .

قیمت گذاری دقیق سیم کارت فقط با 1000 تومان!!!

کافیه فرم پر کنی تا سیم کارت شما توسط کارشناس ما ارزش گذاری بشه...

تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی

سیم کارت همراه اول دائمی با اعتباری چه فرقی دارد؟

حتما شما هم هنگام خرید سیم کارت همراه اول ، از خود می پرسید که آیا باید به سراغ نوع اعتباری بروید و یا دائمی؟از مهمترین تفاوت های سیم کارت دائمی با اعتباری، تعرفه خدمات و نحوه پرداخت آنها است. اما باید بدانید خدمات و کیفیت سیم کارت به نوع آن بستگی ندارد. تمام خدماتی که برای سیم کارت دائمی در نظر گرفته شده است، شامل حال نوع اعتباری آن نیز می شود.

مهمترین عامل تعیین کننده، نیاز شما است. اگر می خواهید خریدی مقرون به صرفه داشته باشید و در عین حال از خدمات مهم این اپراتور نیز استفاده نمایید، سیم کارت اعتباری گزینه مناسبی است. به طور کلی انواع دائمی از قیمت بسیار بیشتری برخوردار هستند. به همین دلیل امکان تهیه آنها برای همه افراد جامعه وجود ندارد.

با استفاده از طرح اقساطی سیم سنتر می توانید شماره دائمی دلخواه خود را خریداری نمایید. برای این منظور به بخش خرید اقساطی در سایت مراجعه کرده تا جزییات بیشتری در این زمینه در اختیار شما قرار گیرد. همچنین اگر قصد فروش سیم کارت دائمی خود را داشته باشید، می توانید از تخصص و راهنمایی مشاوران این مرکز بهره ببرید.

قیمت گذاری سیم کارت به عواملی مختلفی بستگی دارد که در ادامه به این مورد نیز پرداخته خواهد شد. آنچه مسلم است قیمت سیم کارت کارکرده کمتر از سیم کارت صفر است. البته برخی از شماره های کارکرده به دلیل شرایط خاصی که دارند، می توانند قیمتی بیشتر از انواع دیگر سیم کارت های صفر داشته باشند.

چه عواملی بر روی قیمت خرید و فروش سیم کارت 0912 همراه اول

موثر است؟

قیمت سیم کارت 0912 ، تحت تاثیر چندین فاکتور است. در مرحله اول نوع، گستردگی و پشتیبانی اپراتور مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل شرکت های فعال در این زمینه تلاش می کنند تا نسبت به یکدیگر رقابت داشته و خدمات متنوع را با کیفیت بهتر به مشتریان خود ارائه دهند.
پس از آن نوع سیم کارت در قیمت خرید موثر است. همانطور که ذکر شد، شماره های اعتباری قیمت کمتری نسبت به نوع دائمی آن دارند.
از دیگر فاکتورهای موثر، می توان به رند و یا معمولی بودن شماره ها اشاره کرد. آنچه مسلم است برای شماره های رند قیمت بیشتری در نظر گرفته می شود.

برای رند بودن نمی توان به قانون خاص و از قبل از تعیین شده ایی اشاره کرد. در این رابطه به نوع قرار گرفتن اعداد در کنار هم توجه می شود. چیدمان این اعداد به گونه ایی است که به راحتی به ذهن سپرده خواهد شد. اگر قصد خرید و فروش سیم کارت های رند را دارید، کارشناسان سیم سنتر می توانند در این زمینه به شما کمک کنند.

سایر عوامل موثر بر قیمت خرید سیم کارت همراه اول 0912

قیمت برخی از سیم کارت هایی دائمی نیز به دلایلی مانند قدمت و عرف بازار بیش از انواع دیگر است. برای مثال پیش شماره 0912 تهران معمولا گرانتر از سایر کدهای دیگر است. برای این پیش شماره از کدهای مختلفی از صفر تا نه در نظر گرفته شده است.

زمانی که صحبت از سیم کارت 0912 کد 1 می شود، یعنی بلافاصله بعد از پیش شماره، عدد یک آورده می شود. این نوع از شماره ها با قیمت بیشتری در بازار خرید و فروش می شوند.

همچنین باید بدانید پیش شماره 0912 تنها مربوط به تهران نیست و برخی دیگر از استان های دیگر مانند قم، البرز، سمنان و قزوین نیز دارای چنین پیش شماره ایی هستند. لازم است قبل از اقدام به خرید خرید سیم کارت همراه اول رند 0912 تهران، به این نکته توجه داشته باشید.

چگونه می توان اقدام به خرید اقساطی سیم کارت همراه اول نمود؟

 

خرید سیم کارت همراه اول به صورت نقدی و اقساطی انجام خواهد شد. خرید اقساطی سیم کارت، این فرصت را به شما را می دهد تا با آسودگی خیال اقدام به خرید شماره مورد نظر خود بپردازید، بدون اینکه تحت فشار مالی قرار بگیرید و یا به دلیل کمبود بودجه اقدام به خریدن خطی نمایید که دلخواه شما نیست. به این ترتیب افراد حق انتخاب های متنوعی خواهند داشت.

برای خرید قسطی، معمولا پیش پرداختی در نظر گرفته خواهد شد. برای پیش پرداخت حد بیشینه و کمینه ایی تعیین می شود. در سیم سنتر حداقل باید 20 درصد از مبلغ کل را به صورت نقد پرداخت نمایید. در بیشترین حالت این عدد به 70 درصد خواهد رسید. حتما می دانید که برای خریدهای اقساطی وجود اعتبار مالی و یا ضامن جزء یکی از شرایط اساسی است، اما در این خرید نیازی به آنها نخواهید داشت.

با خرید اقساطی سیم کارت 0912 همراه اول ، با محدودیت هایی مواجه خواهید شد، که پس از تسویه حساب و پرداخت اقساط، محدودیت ها برداشته خواهند شد. برای مثال در طول دوره اقساط حق انتقال سیم کارت را نخواهید داشت. چنانچه مشترک، به تعهدات خود در زمینه پرداخت اقساط عمل نکند، حق استفاده از شماره مورد نظر از او سلب خواهد شد.

البته در مراحل اولیه، به فرد این فرصت داده می شود تا اقدام به تسویه نماید و مراحل محرومیت از خدمات به صورت پلکانی انجام خواهد شد. مثلا در ابتدا حق مکالمه از فرد گرفته می شود و چنانچه شرایط همچنان ادامه داشته باشد، محرومیت ها بیشتر خواهد شد.

آیا می توان سیم کارت اعتباری همراه اول را به دائمی تبدیل کرد؟

 

چنانچه قبلا اقدام به خرید سیم کارت همراه اول اعتباری نموده اید و به هر دلیلی قصد دارید از سیم کارت دائمی استفاده نمایید، لازم نیست به فکر خرید شماره ایی دیگر باشید. شما می توانید با پرداخت مبلغی مشخص و از پیش تعیین شده شماره اعتباری خود را به دائمی تبدیل کنید. نکته مهم در این طرح این است که حداقل باید به مدت 6 ماه از فعالسازی شماره اعتباری گذشته باشد.

برای این منظور شرایط و قوانین خاصی در نظر گرفته شده است، از آن جمله می توان به محدودیت در نقل و انتقال، به مدت شش ماه اشاره کرد. همچنین پس از تبدیل، دیگر نمی توانید سیم کارت را مجددا به حالت اعتباری تغییر دهید.

یکی از سوالات مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است تکلیف بسته های مصرفی در طی این تغییر چگونه است؟ چنانچه در طی تبدیل سیم کارت اعتباری به دائمی، بسته فعالی داشته باشید که با سیم کارت دائمی نیز قابل ارائه است، هیچ تغییری در آن بوجود نخواهد آمد و پس از تبدیل شدن، می توانید از بسته فعال خود استفاده نمایید.

چنانچه بسته مورد نظر از طریق سیم کارت دائمی، پشتیبانی نشود، پس از تبدیل مشترک نمی تواند از آنها استفاده نماید. از انواع این بسته ها می توان به شارژ فوق العاده، جمعه های رویایی و سرویس چتر اضطراری اشاره کرد.

با خرید سیم کارت همراه اول از چه خدماتی بهره مند خواهید شد؟

با خرید سیم کارت همراه اول فرصت استفاده از خدمات زیر را خواهید داشت:

 • سرویس‌های ارزش افزوده
 • اتصال به دیتا و فکس
 • پیام کوتاه
 • سرویس جدید  VoLTE
 • پردیس همراه اول
 • باشگاه فیروزه ای
 • پرداخت همراه
 • سرویس FDN
 • محدودیت مکالمه
 • سرویس رومینگ بین الملل
 • اپلیکیشن همراه اول
 • اینترنت نسل 3 ، 4 ، 4.5 و وای فای اول
 • انتقال و انتظار مکالمه
 • سیم کارت کودک و دانشجو
 • مکالمه گروهی

تعرفه های سیم کارت همراه اول چگونه است؟

تعرفه های سیم کارت همراه اول با توجه به نوع خدمات برای خط های اعتباری و دائمی تعیین می شود. مبلغ برخی از تعرفه ها برای سیم کارت های اعتباری بیشتر از نوع دائمی است و در برخی دیگر تفاوتی ندارد. تعداد محدودی از خدمات نیز شامل تعرفه نشده و به صورت رایگان انجام خواهد شد.
تعرفه های خدمات زیر برای سیم کارت های اعتباری بیشتر است:

 • مکالمه داخل شبکه: منظور از آن تماس از همراه اول به همراه اول و یا خط ثابت است.
 • مکالمه برون شبکه ایی:  منظور از آن برقرای ارتباط از همراه اول به سایر اپراتورهای دیگر است.
 • پیامک های انگلیسی
 • پیامک های فارسی
 • بسته های اینترنتی

تعرفه خدمات زیر به طور مشترک برای سیم کارت دائمی و اعتباری همراه اول تعیین شده است:

 • تغییر آدرس
 • اصلاح آدرس
 • تغییر نام  تلفن اعتباری و یا دائمی
 • وصل مجدد سیم کارت دائمی
 • تعویض سیم کارت مفقودی و سوخته  دائمی و اعتباری
 • قطع و وصل نمایشگر دائمی
 • قطع  و وصل فکس دائمی
 • قطع و وصل دیتا دائمی و اعتباری
 • چاپ ریز مکالمات
 • دریافت رمز pin و puk

نحوه خرید سیم کارت همراه اول ارزان

اگر قصد خرید سیم کارت 0912 ارزان و یا فروش سیم کارت 0912 را دارید میتوانید  به قسمت لیست سیم کارت ها بروید یا سیم کارت رند مورد نظر خود را از صفحه اصلی سایت جستجو کنید .

در صورتی که سیمکارت مورد نظر خود را انتخاب کردید می توانید با زدن دکمه رزرو آنلاین سیم کارت مورد نظر خود را به مدت 24 ساعت رزرو کنید تا کارشناسان مجموعه سیم سنتر با شما جهت قطعی شدن خرید سیمکارت رند مورد نظر تماس بگیرند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *