پوشش دهی ۹۰ درصدی اینترنت اپراتورها

حدود ۹۰ درصد روستاهای استان تهران از اینترنت برخوردارند

به گزارش سیم سنتر ، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران از پوشش دهی ۹۰ درصدی اینترنت اپراتورها در شهرستان قرچک خبر داد و گفت...

ادامه مطلب